Teknolojiler

ElektroManyetik Akustik Dönüştürücü (EMAC)

Kontrol yapılan parçada kontaksız şekilde farklı türdeki ve farklı polarizasyonlu akustik dalgaların uyarlanmasına izin vermektedir. Modern elemanların temeli, 10 mm çalışma açığı ile çalışabilen EMAC kullanan defektoskopları ve kalınlık ölçerlerini üretilmesine izin vermektedir. Yani, kontol edilen parçanın yüzeyi ile sensörün yüzeyi arasında 10 mm’ye kadar kalınlıktaki boya, plastik, kir, hava, diğer elektrik geçirmeyen maddeler bulunabilir.

Ayrıntılar

Anaforlu Akim Bozmadan Kontrol Yapma

11-1-2

Anaforlu akımlı bozmadan kontrol yöntemi kontaksız ve hızlı olarak metal parçaların teşhisini yapmasına izin vermektedir. Anaforlu akım yöntemini kullanan modern cihazlar, yüzey ve yüzeyaltı kusurların boyutunun değerlendirmesini yapmakta, bazı durumlarda kontrol edilen maddenin iç tarafından yerleşen kusurların tespit edilmesini yapabilir, sensör ve kontrol edilen madde arasındaki mesafeyi ölçebilir, çelikten yapılan maddeler dahil kontrol edilen maddenin kalınlılığını ölçebilir.

Ayrıntılar

Manyetik Kontrol Yöntemi

prof-2

Manyetik kontrol yöntemi, kusurların lokalleşme bölgesinde kontrol edilen maddenin mayetikleştirilmesi sırasında oluşan saçılma alanlarının analizi üzerine dayanmaktadır. Söz konusu yöntem, kontrol edilen ferromanyetik maddelerin yüksek verimlilik ile durumunun hızlı teşhisinin yapılmasına izin vermektedir. Yöntem, uzun boru hatlarının kontrolü için manyetik defektoskopi topları dahil olmak üzere küçük ve büyük çaptaki boruların teşhisi için, dikey çelik rezervuarlarının kontrolü için, sanayideki demir çubuklar ve saçların kontrolü için uygulanmaktadır. Yöntem kontaksız olmakta ve yüeylerin hazırlanmasını gerektirmemektedir.

Ayrıntılar

Lazerli Profilometri

Lazerli profilometri yöntemi, kontrol edilen maddeler üzerinde yüzeysel kusurları tespit etmesine, ayrıca kusurların kesin geometrik boyutlarının bulunmasında yardım etmektedir. Yöntem kontaksız olmaktadır. Optik sistem ile kontrol edilen maddenin yüzeyi arasındaki mesafe onlarca santimetre olabilmektedir. Özellikle yöntem, kaynak yapılan bağlantıların kusuları içerip içermediğini tespiti için otomatik kalite kontrolünün yapılmasında kullanabilir.

Ayrıntılar