EM1401 UT

PiezoElektrikli Dönüştürücüsünün kullanımı
Cihaz ekranı temperli cam ile korunmuştur
Kaplama kalınlıkları ölçme imkanı
Çalışma açıklığı 6 mm'ye kadar
Cihazda A-tarama, B-tarama, C-tarama uygulanmıştır
750°C'ye kadar ısıtılam maddelerin kalınlık ölçümübuy

Talebe göre
fiyat

Tarif

EM1401 UT EMA Kalınlık Ölçer cihazı çelik borular, saç demirler, çubuk demirler ve diğer çelik, alüminyum ve başka metallerden üretilen malzemelerin kalınlık ölçümünün yapılması için öngörülmüştür. Cihazımız sensör ve metal arasında çalışma açıklığın 6 mm’ye kadarki açıklıkta EMAC’a bağlanabilir. Açıklık olarak kir, paslanmış tabaka, tuz kalıntıları tabakası veya herhangi bir başka geçirgen olmayan kaplama (boya, cila, vernik, plastik vs.) olabilmektedir. Cihazımız klasik PiezoElektrikli Dönüştürücülerin bağlanmasına imkan vermektedir. Ayrıca manyetik ve manyetik olmayan metallerdeki kaplama kalınlıklarını ölmesine izin vermektedir.
EMT1401 UT, 750°C’ye kadar ısıtılan maddelerde kalınlık ölçümünün yapılmasına izin veren EMT14014T yüksek sıcaklık sensöre bağlanma imkanına sahiptir. Cihazımızda, sıcaklığıa bağlı olarak metaldeki sesin yayılma hızının değişikliğini hesaba alan özel bir algoritma kullanılmaktadır.

EMAC ve PiezoElektrikli Dönüştürücünün iki tane bağımsız ölçüm kanalı kontrol güvenliğini arttırmaktadır. PiezoElektrikli Dönüştürücüsünü, metal üzerindeki kalıntılar kalınlığı EMAC kullanılmasına izin vetmediği ve yüzey temizliği yapılması gerektiği durumlarda kullanılması tavsiye edilmektedir.
EM1401 UT Kalınlık Ölçer cihazı, temperli vurguya dayanıklı camdan yapılan renkli ekrana sahiptir. Cihazımız, metallerin anizotropisi, bir kaç yansıtıcının bulunması, harici engellerin bulunması gibi çeşitrli engelleyen unsurların varlığında kalınlığı doğru olarak ölçülmesine izin veren, özel bir veri işleme algoritmasını kullanmaktadır. Kalınlık ölçümünü otomatik rejiminin dışında, cihazımız birinci eko sinyale göre herhangi iki tane eko sinyallarin arasındaki farkına göre manuel ölçüm rejimlerinin kullanılmasına izin vermektedir. Manuel ölçüm rejimini çok fazla korozyon olmuş maddelerde kullanılmasını tavsiye edilmektedir.


EM1401 UT ElektroManyetik Akustik Kalınlık Ölçer cihazı kullanıcıya A-tarama analize edilmesi, B-tarama görselleştirilmesi (üç adet yansıtma seçeneği), verileri C-tarama matris şeklinde saklanmasına izin vermektedir. Gerekli olduğunda stroboskoplarla çalışması, kalınlık ölçme rejiminin seçilmesi, sinyal işleme parametreleri vb. yapmaktadır.

1401-31401-41401-41401-41401-4
EM1401 UT Kalınlık Ölçer Cihazınin Teknik Özellikleri:
Çevre çalışma sıcaklığı aralığı -20…+50 °С
Akünün şarj etmeden süreksiz çalışma süresi 7 saat
Ses hızının ayarlama aralığı 1000…20000 m/sn
adım 1 m/sn
Saniyedeki maksimum ölçüm sayısı 16
Boyutlar 232 x 135 x 44 mm
EMAC için
Çelik için ölçülen kalınlıkların aralığı 2 mm-80 mm
Açıklıksız çelik için ölçülen kalınlıkların aralığı 2 mm-200 mm
Kalınlık ölçümünün sapması 2..25 mm 0.08 mm
Kalınlık ölçümünün sapması 25..200 mm 0.1 mm
ЕМТ14012 dönüştürücüsünün kullanımı esnasında sensör ilve kontrol edilen madde arasındaki izin verilen açıklık 4 mm’ye kadar
ЕМТ14013 dönüştürücüsünün kullanımı esnasında sensör ilve kontrol edilen madde arasındaki izin verilen açıklık 6 mm’ye kadar
Kontrol edilen madde yüzeyinin normal düzeyine göre sensörün izin verilen ±25°
Kontrol edilen madde yüzeyinin minımum izin verilen eğiklik yarıçapı ≥10 mm
Cihaz çalışma frekansı 4 MHz
Kontrol edilen yüzeyin çalışma sıcaklığı aralığı -20…+80 °C

(-20 …+750 °C EMT14014Т Dönüştürücüsünün kullanımı ile)

PiezoElektrikli Dönüştürücü için
Çelik için ölçülen kalınlıkların aralığı 0.5 mm-300 mm
Kalınlık ölçümünün sapması 0.5..25mm 0.08 mm
Kalınlık ölçümünün sapması 25..300mm 0.1 mm
Kontrol edilen madde yüzeyinin minımum izin verilen eğiklik yarıçapı 25 mm
Cihazın çalışma frekansı 5 MHz, 10 MHz
Kontrol edilen yüzeyin çalışma sıcaklığı aralığı -10…+60 °CCihaz kullanıamı:

İlave malzemeler:

Aksesuvarlar:

oktanta_012-2-1

EMT14012

EMT14012 dönüştürücüsünü 4 mm’ye kadar açıklık ile çalışmak için

Talebe göre
fiyat

oktanta_012-2

EMT14013

EMT14013 dönüştürücüsünü 6 mm’ye kadar açıklık ile çalışmak için

Talebe göre
fiyat

oktanta_016-1

A1401

EM1401 Kalınlık Ölçer Cihazı için şarj aleti

Talebe göre
fiyat

oktanta_019-1

Lemo2-Lemo2

EMA dönüştürücüsünün bağlanması için kablo

Talebe göre
fiyat

oktanta_016-1

EMT14014T

750°C’ye kadar ısıtılan maddeler ile çalışmak için dönüştürücü

Talebe göre
fiyat

oktanta_019-1

2Lemo 00 – 2Lemo 00

PiezoElektrikli Dönüştürücüsünü bağlamak için kablo

Talebe göre
fiyat

oktanta_019-1

EDC5P10FS15

PiezoElektrikli Dönüştürücü 5 MHz, 10 mm

Talebe göre
fiyat

oktanta_016-1

EDC5P7.2FS10

PiezoElektrikli Dönüştürücü 5 MHz, 7.2 mm

Talebe göre
fiyat

oktanta_019-1

EDC10P5F3

PiezoElektrikli Dönüştürücü 10 MHz, 5 mm

Talebe göre
fiyat