EMT2705
Aktif EMACbuy

Talebe göre
fiyat

Tarif

Aktif EMAC EMT2705, sıradan piezo elektrikli dönüştürücü yerine geleneksel ultrasonik defektoskoplara bağlanmaktadır. Cihaz metal maddelerin kalınlığını ölçmeye,kontrol edilen yüzeyin önceden temizlik yapmadan ve kontak sıvısını kullanılmasına gerek duymadan çatlakların ve diğer kusurların aramasının yapılmasına izin vermektedir.
Dönüştürücü, şarjı kesintisiz 20 çalışma saatine yetecek Krona tipi bataryadan çalışmaktadır. Dönüştürücü,duruş süresi boyunca beslemenin açılmasına ihtiyaç duymamakta, çünkü sondaj yapan dürtülerin varlığına bağlı olarak otomatikman açılmakta ve kapanmaktadır.

2705-3
2705-1

*EMT2705P - polarize edilmiş çapraz dalgayı kullanan modifiye edilmiş dönüştürücüdür. Dönüştürücü çelik sacın anizotropisini bulmaya ve ölçmeye imkan vermekte, bu da metaldeki mekanik gerilimlerin dağılımı konusunda bilgi vermekte ve gerilimli deformeli durumdaki bölgelerin bulunmasına imkan vermektedir.

EMT2705 Kalınlık Ölçer Cihazının Teknik Özellikleri

Besleme elemanlarının türü Krona bataryasi
Uyandırılan dalga türleri Kontrol edilen madde yüzeyinin düzlüğünde radiyal polarize edilmiş çapraz dalga.
Akustik dalganın dürek girişi.
Dönüştürücü yönlendirilme diyagramının temel taçyaprağının genişliği
Dönüştürücü çalışma frekansı 4 MHz
Dönüştürücü apertür çapı 13 mm
Sensör ve kontrol edilen madde yüzeyi arasındaki çalışma açıklık aralığı 1 mm'ye kadar
Besleme elemanların kesintisiz değiştirmeden çalışma süresi 20 saat
Çalışma sıcaklık aralığı -20…+50°С
Boyutlar 38 x 32 x 59 mm

Cihaz kullanımı: