ElektroManyetik Akustik Dönüştürme (EMAC)


Tarif

ElektroManyetik Akustik Dönüştürme (kısaltma EMAC) yöntemi, kontaksız olarak kontrol edilen maddede farklı türde ve farklı polarizasyonda akustik dalgaların uyarılmasına izin vermektedir. Modern elemanların temeli, 10 mm çalışma açığı ile çalışabilen EMAC kullanan defektoskopları ve kalınlık ölçerlerini üretilmesine izin vermektedir. Yani, kontol edilen parçanın yüzeyi ile sensörün yüzeyi arasında 10 mm’ye kadar kalınlıktaki boya, plastik, kir, hava, diğer elektrik geçirmeyen maddeler bulunabilir. Bunun yanısıra, akustik dalga doğrudan kontrol edilen maddede oluşmakta ve kontaklı çevre ile bozulmamaktadır. EMAC sırasında elektrik dalgalanmalardan mekanik dalgalanmaların oluşma mekanizması üç temel içeriğe bölebiliriz: manyetostriksiyon, Lorense gücü üzerinden etkileme ve manyetik etkileme. Çelikten yapılan maddelerin kontrolü için büyük çoğunlukta Lorense gücü üzerinden EMAC kullanılmaktadır.

EMAC çalışma prensibi

EMA dönüştürücüsünün yapısal şeması resimde verilmiştir. Dönüştürücü daimi maknıtas ve alternatif akımlı iletkenden oluşmaktadır. Alternatif akım (I) iletken üzerinden geçerek değişken alan (B) oluşturmakta, bu alan kontrol edilen maddenin içine geçerek anaforlu akımları oluşturmaktadır. Anaformlu akımı (le) oluşturan yüklü parçacıkların yönü, iletkendeki akım yönüne ters düşmektedir. Daimi maknıtas, kontrol edilen madde yüzeyine göre normal yönlü daimi manyetik alan oluşturmaktadır. Manyetik alanda haraket eden yüklü olmayan parçacıklar üzerine, kontrol edilen maddenin yüzeyinin yönünde yönlenen Lorens gücü (F) etki göstermektedir. Lorens gücü, akustik dalga oluşmasının başlangıcı olan anaforlu akım alanının bir nevi mekaniksel kaymasına neden olmaktadır.

Рисунок. ЭМАП через силу Лоренца.
Figure 1. EMA dönüştürücüsünün yapısal şeması.

EMAC kullanımlı kontrol teknolojisinin geleneksel ultrasonik kontrole göre temel üstünlüğü:

   • Pezodönüştürücünün çalışması için kesin olarak gereken kontak sıvısının olmayışı
   • Temizlik ve taşlama gibi yüzeyin ön hazırlığı için gereksiniminin olmayışı
   • EMA dönüştürücüleri, akustik dalganın yüzey girişine göre dönüştürücü eğim açısına duygusuz olmaktadır. Dönüştürücü eğim açısından sadece sinyal seviyesinin gücü, dalga yönü değişmekte, dolayısıyla yankı sinyallerin geçici durumu dönüştürücü eğimine bağlı olmamaktadır
   • Sensör yüzeyinden kontrol edilen madde yüzeyine kadarki mesafe 10 mm’ye kadar olabilir
   • Akustik dalga, kontrol edilen madde il dönüştürücü arasındaki çevreyi geçerek tam kontrol edilen maddenin yüzeyinde yayılmayı başlamaktadır. Bunun için bu çevrede dalganın bozukluğu olmamaktadır
   • EMA teknolojisi farklı polarizasyonlu farklı türdeki dalgaların oluşturulmasına izin vermektedir. Bunların içinde Lemb dalgaları, Reley dalgaları, yatay, dikey ve radial polarizasyonlu çapraz dalgalar, boyuna dalgalar

Oktanta şirketi bozmadan kontrol yapımı ürünleri

ElektroManyetik Akustik Dönüştürme geniş olarak bozmadan kontrol yapma cihazlarında kullanılmalta: bu prensipte bizim EMA cihazlarımız da çalışmakta, büyük ekranlı kalınlık öçlerler EM1401 ve EM1401 UT, küçük EMA kalınlık öçlerler EM2210 ve EM4000.