Anaforlu Akımlı Bozmadan Kontrol Yapımı


Tarif

Anaforlu akımlı bozmadan kontrol yöntemi kontaksız ve hızlı olarak metal parçaların teşhisini yapmasına izin vermektedir. Anaforlu akım yöntemini kullanan modern cihazlar, yüzey ve yüzeyaltı kusurların boyutunun değerlendirmesini yapmakta, bazı durumlarda kontrol edilen maddenin iç tarafından yerleşen kusurların tespit edilmesini yapabilir, sensör ve kontrol edilen madde arasındaki mesafeyi ölçebilir, çelikten yapılan maddeler dahil kontrol edilen maddenin kalınlılığını ölçebilir.

Çalışma prensibi

Resimde uygulamalı anaforlu akımlı dönüştürücü örneği verilmektedir. yüzük veya spiral şeklinde yapılan bir bobini içermektedir.
Alternatif gerilim kaynağı sensör bobininde alternatif akım oluşturmakta, bu akım ise başlangıç manyetik alan oluşturmaktadır. Bobin tarafından oluşturulan alan kısmetn kontrol edilen maddenin içine belli bir derinliğe geçmekte, bu arada manyetik alan kontrol edilen maddede anaforlu akımları oluşturmaktadır. Anaforlu akımların dağılımı başlangıç aşternatif alanın frekansına, maddenin manyetik iletkenliğine, maddenin elektrik özdirencine bağlı, ayrıca kontrol edilen maddenin sensörün bulundağu bölgedeki geometrisine bağlıdır.

Рисунок 1. Вариант накладного вихретокового преобразователя
Figure 1. Çalışma prensibi

Anaforlu akımların geçiş bölgesindeki kusurların varlığı onların yörüngesini dönüştürmektedir. Buna bağlı olarak anaforlu akımlar tarafından oluşturulan ikincil alan da dönüşmektedir. Anaformlu akımların ikincil alanının şeklini, amplitüdünü ve fazını analize ederek, kusurların varlığı veya yokluğu hakkında bellir bir sonuçları çıkartabiliriz. kusurların dışında, anaformlu akımların ikincil alanının yayılmasına kontrol edilen maddenin kalınlığı ve aralığı da etkilemekte, dolayısıyla bu yöntem sadece kusurların tespit edilmesine değil, kontrol edilen maddenin kalınlığının ölçülmesine de izin vermektedir.

Dürtülü anaforlu akımlı kontrol

Dürtülü anaforlu akımlı kontrol yöntemi da benzer şekilde çalışmaktadır: doğru akım sensör bobininde manyetik alan oluşturmakta, manyetik alan kontrol edilen maddeye geçmekte ve anaformlu akımları oluşturmaktadır. Başlangıç manyetik alanın kapatılmasından sonra akımların kontrol edilen maddedeki sönümleme hızının analizi, kontrol edilen maddedeki kusurların varlığı ve metal kalınlığı değişikliği teşhisinin yapılmasına izin vermektedir. Bu teknoloji temelinde, 30 sm izolasyon tabakası üzerinden maddeleri teşhis edebilen bizim dürtülü anaforlu akımlı defektoskopi cihazımız PE4332 çalışmaktadır.

Anaforlu akım yöntemi kopntrol teknolojisinin temel avantajları

  • Kontrol süreci kontaksız büyük aralıkla yapılmaktadır
  • Kontrol süreci yüksek performansına sahip, saniyede bir kaç metre olabilir
  • Maddenin kalınlığı ölçülmesi durumunda, madde şekline, korozyonun ve pasların bulunmasına zayıf duyarlılık